คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

วาสนา (ชลศึกษ์) เคนแมน

ฉายา
นายา, Wanda
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาโท Columbia University, USA และ University of Texas at Austin
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2017รางวัลนราธิป
ผลงานที่ผ่านมา
 • พุดสามสี
 • สโมสรนักสืบ
 • รักที่กลับคืน
 • มาลัยที่ปลายทาง
 • เมื่อน้ําค้างสลาย
 • รอยรักเรไร
 • ทรายกระซิบ
 • รําเพยดอกสุดท้าย
 • จากฟ้าแดนไกล
 • โคมพันดวง
 • ภาพพรางใจ