คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

วินัย บุญช่วย

ฉายา
ศิลา โคมฉาย, พิมาน สถาพร
สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: ศิลา โคมฉาย
การศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 1993รางวัลซีไรต์ประจําปี 2536
 • 1993รางวัลซีไรต์ปี 2536 และรางวัลดีเด่นงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
 • รางวัลหนังสือรวมเรื่องสั้นดีเด่น สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • รางวัลเรื่องสั้นสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
ผลงานที่ผ่านมา
 • 1993ปฏิวัติเบาๆ
 • รวมเรื่องสั้น : พันธะแห่งเสรีภาพ
 • ครอบครัวกลางถนน
 • แล้วเมล็ดพันธุ์มิหยั่งราก
 • เธอมองไม่เห็นเส้นขอบฟ้า
 • นวนิยายขนาดสั้น : ทางเสือ
 • ในกรงเล็บ
 • สารคดี : เล่าเรื่องจริง – ขบวนการนักศึกษารามคําแหงยุคต้น
 • ความเรียง : บางสํานึกและคํานึง
 • บางอารมณ์และเหตุผล
 • รอยคําทางคน