คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

กุลภัทร ยันตรศาสตร์

Kulapat Yantrasast

สาขา
การออกแบบเชิงสร้างสรรค์
การศึกษา
  • 2533Bachelor of Architecture (Honors), Chulalongkorn University, Thailand
  • 2536Master of Engineering (Architecture), University of Tokyo, Japan
  • 2539Ph.D. (Architecture) University of Tokyo, Japan
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2009ได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์
  • Grand Rapids Art Museum – first new art museum in the world to receive the LEED certificate (Gold)
  • Green site project of the year – Grand Rapids Art Museum
  • City of Los Angeles, Cultural Affairs Commission Awards – Art Bridge
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2001โรงละครในมิลาน , อิตาลี
  • 1999-2002the Calder Museum project in Philadelphia, PA