คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

นิมิตร พิพิธกุล

Nimit Pipitkul

สาขา
ศิลปะการแสดง
การศึกษา
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาเอกภาษาไทย/วิชาโทศิลปะการละคร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศึกษาและดูงานด้านศิลปะการแสดงในต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศส สวีเดน ลอสแองเจลิส นิวยอร์ค ชิคาโก ,มาเก๊า,จีน
 • ศึกษาศิลปะการแสดง จากครูมัทนี โมชดารารัตนิน ครูคำรณ คุณะดิลก ครูภัทราวดี มีชูธน
 • ศึกษาด้านศิลปะการขับร้องเพลงพื้นบ้าน จากศิลปินเพลงพื้นบ้านภาคกลางทุกท่าน
 • ศึกษาด้านศิลปะการเชิดหุ่น จากครูวันดี ลิมปิวัฒนา ครูชื้น สกุลแก้ว Michael Meschke
 • ศึกษาด้านการแสดงสำหรับสื่อภาพยนตร์ จากครูบัณฑิต ฤทธิถกล
 • ภาพยนตร์ทดลอง Experimental Film จากสถาบันวัฒนธรรมไทย – เยอรมัน ด้านงานเขียนภาพยนตร์แบะตัดต่อภาพยนตร์ จาก คริสทอฟ ยาเนทซ์โค โวล์ฟกัง วิดเมอร์
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2007รางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดงประจำปี 2550
 • 1999รางวัลศิลปินแห่งละครเวทีไทย สาขากำกับการแสดงประจำปี 2542 จากภัทราวดีเธียเตอร์
 • 1989รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ในตำแหน่งกรรมการนักศึกษาด้านงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมปี 2532
 • รางวัล Most poetic creation และ The Best Traditional Original คณะหุ่นสายเสมาจากเทศกาลหุ่นโลก ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ค
 • รางวัลละครส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น ละครหุ่นสายเสมาจาก เทศกาลละครกรุงเทพ
 • รางวัลโทรทัศน์ทองคำ สาขาสื่อสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน ในตำแหน่ง Co - Producer
 • รางวัลดีเด่น Tact Award 2544
 • รางวัลโทรทัศน์ทองคำ สาขาสื่อสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน ในตำแหน่ง Co-producer
 • ได้รับรางวัล บทสารคดีฉายบนเครื่องบินดีเด่น
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2021การแสดงแสงสีเสียงแผ่นดินนี้ที่เราร่วมคุ้มครองหนองบัวลำภู ปี 2564 จ.หนองบัวลำภู
 • 2020การแสดงแสงสีเสียง “จารึกมหัศจรรย์สุวรรณคูหา” ปี 2563 จ.หนองบัวลำภู
 • 2020การแสดงแสงสีเสียง “วีรกรรมอิสรภาพหนองบัวลำภู” ปี 2563 จ.หนองบัวลำภู
 • 2020การแสดงอิงบุคคลสำคัญ 100 ปี วันมรณภาพของธรรมทูต คู่แรกสู่ภูมิภาคอีสาน-ลาว จ.ครพนม ปี 2563
 • 2019การแสดงแสงสีเสียง รำลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2562
 • 2019การแสดงแสงสีเสียง “อิสรภาพแห่งชาติ มหาราชนเรศวร” งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาญจนบุรี
 • 2019การแสดงแสงสีเสียง รำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2562
 • 2019การแสดงสื่อประสมงานใต้ร่มพระบารมี 237 ปี รัตนโกสินทร์ ปี 2562
 • 2019การแสดงแสงสีเสียง ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ปี 2562
 • 2019การแสดงแสงสีเสียง “ปฐมราชวงศ์ปราสาททอง” ปี 2562 พระนครศรีอยุธยา
 • 2019การแสดงแสงสีเสียง “สัตยารักษา ปทุมธานี” งาน 100 ปี ศาลจังหวัดปทุมธานี ปี 2562
 • 2019การแสดงแสงสีเสียง สงคราม 9 ทัพ งาน Siam trail จ.กาญจนบุรี ปี 2562
 • 2018แสงสีเสียง 100 ปี ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า จ.ปทุมธานี ปี 2561
 • 2018งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2561
 • 2018งานวันวีรชนนายขนมต้ม คร้ังที่ 14 ปี 2561 พระนครศรีอยธุยา
 • 2018งานสืบสาน เล่าขานตำนานระยอง ปี 2561
 • 2018งานสงกรานต์สิงห์บุรี ปี 2561น้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ ในตำนาน สู่มหาสงกรานต์บ้านระจัน
 • 2018งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 14 เรื่อง ดอกไม้บานลานแม่เมาะ ปี 2561
 • 2018ขบวนแห่รถพนมพระงานชักพระ สุราษฏร์ธานี ปี 2561
 • 2018การแสดงแสงสีเสียง “ สมรภูมิคร้ังสุดท้าย ” งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ปี 2561
 • 2018การแสดงแสงสีเสียง ยกพลขึ้นบกอ่าวมะนาว กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2561
 • 2017สื่อผสมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ชุดจุฬา 100 ปี ศตวรรษแห่งความภูมิใจ
 • 2017แสงสีเสียง งานย้อนอดีตวันวานสุพรรณบุรี วัดไผ่โรงวัว ปี 2560
 • 2016จัดการแสดง เรื่องเกิดใต้ร่มพระบารมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิต อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ปี 2559
 • 2016จัดการแสดงเดินแฟชั่นโชว์สมาคมสตรีไทย ปี 2559
 • 2016จัดการแสดงงานย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน ปี 2559
 • 2016จัดการแสดงพิธีเปิดงานกีฬาบ้านดอนเกมส์ ปี 2559
 • 2016โครงการจัดทำภาพยนตร์ส้ันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ชุด 70 ปี ร้อยไทยไว้ด้วยรักปี เรื่อง ผูกพัน
 • 2016โครงการจัดทำภาพยนตร์ส้ันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ชุด 70 ปี ร้อยไทยไว้ด้วยรักปี เรื่อง เหรียญของพ่อ
 • 2016โครงการจัดทำภาพยนตร์ส้ันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ชุด 70 ปี ร้อยไทยไว้ด้วยรักปี เรื่อง เพลงกล่อมข้าว
 • 2016โครงการจัดทำภาพยนตร์ส้ันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ชุด 70 ปี ร้อยไทยไว้ด้วยรักปี เรื่อง ลำนำแผ่นดินใต้
 • 2016โครงการจัดทำภาพยนตร์ส้ันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ชุด 70 ปี ร้อยไทยไว้ด้วยรักปี เรื่อง คำถามจากสายน้ำ
 • 2016โครงการจัดทำภาพยนตร์ส้ันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ชุด 70 ปี ร้อยไทยไว้ด้วยรักปี เรื่อง นาวาแห่งแผ่นดิน
 • 2016โครงการจัดทำภาพยนตร์ส้ันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ชุด 70 ปี ร้อยไทยไว้ด้วยรักปี เรื่อง ตะวันดวงเดียวกัน
 • 2015การแสดงครบรอบ 90 ปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
 • 2015การแสดงประวัติกองพลเสือดำ วันกองทัพไทย กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี
 • 2015การแสดงแสงสีเสียงตรุษจีนนนทบุรี เรื่อง พระเจ้าตากสิน
 • 2015การแสดงแสงสีเสียง เรื่อง สยามวานิช วิจิตร จินตภาพ ตลาดน้ำ กองถ่ายค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี
 • 2015การแสดงเต้นประกอบการประกวด Miss motor show 2015 เมืองทองธานี
 • 2015การแสดงศิลปะการต่อสู้ประกอบเพลง บางระจัน งานโทรทัศน์ทองคำ กรมประชาสัมพันธ์
 • 2015การแสดงแสงสีเสียง เรื่อง อโยเดีย นครอหังการ ตลาดน้ำ กองถ่ายค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี
 • 2015การแสดงคอนเสิร์ตคีตาบรมราชกุมารี ณ โรงละครแห่งชาติ
 • 2015การแสดงแสงสีเสียง เรื่อง 100 ปี พระราชทานนามสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
 • 2015การแสดงคอนเสิร์ตรักเพลงรักแผ่นดิน 9 ในกาลเวลาแห่งรัก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 2558
 • 2015การแสดงแสงเสียง เรื่องศรัทธาแห่งโลกสถาบันส่งเสริมและเผยแผ่พระศาสนาแห่งประเทศไทย
 • 2015ถ่ายมิวสิควีดีโอเพลง คุณยุพิน เลาหพงศ์ชนะ 2558
 • 2015การแสดงพิธีเปิาดงานนครนนท์เกมส์ จ.นนทบุรี 2558
 • 2014งานแสง-เสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2557
 • 2014งานแสง-เสียง ตรุษจีน จ.นนทบุรี ปี2557 เรื่อง สายน้ำ แห่งศรัทธา บูชาศาลเจ้า พ่อปึกเถ่า กงม่า ศาลเจ้า พ่อหลักเมือง ศาลเจ้าแม่ทับทิม
 • 2014การแสดง มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ จ.สุรินทร์
 • 2013งานแสง-เสียง คอนเสิร์ตการกุศล กับเล็ก วงศ์สว่าง คร้ังที่2 ปี 2556
 • 2013งานแสง-เสียงงานโรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา ปี 2556
 • 2013งานแสง-เสียง งานอโยธยามหาสงกรานต์ปี 2556
 • 2013งานแสง-เสียง เปิดตัวงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ปี 2556
 • 2013งานแสง-เสียง วันวิสาขบูชา พระนครศรีอยุธยา ปี 2556
 • 2013งานแสง-เสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2556
 • 2013งานเปิดตัว มหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาคมอาเซียน ปี 2556
 • 2013งานครบรอบ 50 ปี กระจกไทยอาซาฮี ปี 2556
 • 2013งานวันแม่ นวมหาราชชินีศรีแผ่นดิน โรงแรมเอราวัณ ปี 2556
 • 2013งานวันแม่ พรหมบันดาลมารดาแห่งแผ่นดินเมืองทองธานี ปี 2556
 • 2013งานวันแม่ คำแม่สอน จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2556
 • 2013งานเกษียณอายุราชการ ท่านเกรียงศักดิ์ หงส์โต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2556
 • 2013งานเกษียณอายุราชการ ท่านปกรณ์ พันธุกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2556
 • 2013งานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา นครนนท์เกมส์ เรื่อง คงคาวารี นนทบุรีสามัคคี ปี 2556
 • 2013สารคดี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จำนวน 6 เรื่อง ปี 2556
 • 2012งานแสง-เสียง คอนเสิร์ตการกุศล กับเล็ก วงศ์สว่างครั้งที่1 ปี 2555
 • 2012งานแสง-เสียง พระมหาชนกวันวิสาขบูชา จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2555
 • 2012งานแสง-เสียง วีรกรรมแห่งอิสรภาพ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ปี 2555
 • 2012งานแสง-เสียง งาน ครม. สัญจร จ.กาญจนบุรี ปี 2555
 • 2012งานแสง-เสียง ความสัมพันธ์อยุธยา-เปอร์เซีย จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2555
 • 2012งานแสง-เสียง งานร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี วันแม่ปี 2555 (อิมแพค)
 • 2012งานแสง-เสียง ความสัมพันธ์อยุธยา-ศรีลังกา จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2555
 • 2012งานแสง-เสียง เทโวโลกะไตร มหาไตรบารมีวัดสังกัสรัตนคีรี จ.อุทัยธานี ปี 2555
 • 2012งานแสง-เสียง ธ ทรงเป็นมิ่งขวัญนานเนา เขาพระงาม จังหวัดลพบุรี ปี 2555
 • 2012งานแสง-เสียง สะพานมิตรภาพสัมพันธ์ จ.กาญจนบุรี ปี 2555
 • 2012งานแสง-เสียง งานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ปี 2555
 • 2012ภาพยนตร์สั้น ภาพในดวงใจ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ The silk
 • 2012ภาพยนตร์สั้น ภาพในดวงใจ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ The sea
 • 2012ภาพยนตร์สั้น ภาพในดวงใจ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ The forest
 • 2012สารคดี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จำนวน 6 เรื่อง ปี 2555
 • 2004-2021ละครหุ่นสายส่งเสริมคุณธรรมเรื่องมหาชนกชาดก
 • 2004-2021ละครหุ่นสายส่งเสริมการนำเอาวัสดุกลับมาใช้ใหม่เรื่องมนุษย์พาสติก
 • 2004-2021โครงการสร้างสรรค์หุ่นสายในแนวสื่อผสมชุดนิทานจากโรงธรรมสนับสนุนโดยสำนักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
 • 2004-2021ละครเสริมสร้างศีลธรรมและจริยธรรม เรื่องมหัศจรรย์วันของดวงดีร่วมในโครงการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี สัญจร 52 โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี
 • 2004-2021โครงการรณรงค์หุ่นสายรีไซเคิลเพื่อสุขภาพคนเมืองร่วมกับสถาบันต้นกล้ำสนับสนุนโดยสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้น ม.ต้น 4 โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร
 • 2004-2021ละครส่งเสริมธรรมะและจริยธรรมเรื่องสัทธามหาบรุษ ตระเวนแสดงที่ต่างๆ
 • 2004-2021ละครส่งเสริมคุณค่าของชุมชนให้รักบ้านรักถิ่น เรื่องหมู่บ้านจกจ้วงหมายเลข 3.
 • 2004-2021ละครส่งเสริมการทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะเรื่อง “อภินิหารช้อนทอง”
 • 2004-2021ละครส่งเสริมการอ่านหนังสือเรื่อง “เสมาผู้พิทักษ์รักการอ่าน”
 • 2004-2021ละครส่งเสริมการใช้สินค้าไทยเรื่อง “ฟอนไหมกับใยฝ้าย”
 • 2004-2021โครงการคิดค้นและพัฒนาหุ่นสายไทย สนับสนุนโดย บริษัทฟอร์ดมอเตอร์ประเทศไทย กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา 5 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ
 • 2004-2021โครงการหุ่นสายไร้แอลกอฮอล์ร่วมกับเครือข่ายละครรณรงค์งดเหล้า Don’t (Drink Drama Network) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นมัธยมต้น จากจังหวัดอุบลราชธานี ร.ร.นารีนุกูล ศรีปทุมพิทยาคาร วารินชำราบและศรีเมืองวิทยาคาร
 • 2004-2021ละครหุ่นสายส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง Dreamy Doll : ตุ๊กตาแห่งความฝัน
 • 2004ละครร่วมสมัย เรื่อง ภควัทคีตา งานศิลปินแห่งชาติประจำปี 2547
 • 2001Presenter โฆษณากระดาษ Double A ชุด“ผ่าตัดใบหน้า”
 • 1991รายการโทรทัศน์ ริมระเบียง ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 11 ปี 2534
 • ละครเวทีเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่ น เรื่อง ยักษ์ตัวแดง (AKAONI) กำกับการแสดงร่วมกับผู้กำกับชาวญี่ปุ่น NODA HIDEKI เปิดการแสดง ณ ประเทศญี่ปุ่น 2540, ประเทศไทย 2541 และในวันที่ 14-22 กันยายน 2547 (กำกับอิสระละครเวที)
 • ละครเพลง เงิน เงิน เงินกามนิต วาสิษฐี ผู้ชนะสิบทิศคอนเสิร์ต ชรินทร์ นันทนาคร ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (กำกับอิสระละครเวที)
 • ละครเวที พันธกิจ TRINITY ณ HALL โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ (กำกับอิสระละครเวที)
 • ละครเวที ร้อยปี บารมีบุญ ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ (กำกับอิสระละครเวที)
 • ละครเวที Joseph the dreamer ณ TRINITY HALL โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ (กำกับอิสระละครเวที)
 • ละครเวทีวันคนพิการสากล ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ซิตี้บางนา (กำกับอิสระละครเวที)
 • ละครเวทีSAUL OF TARSUS ณ TRINITY HALL โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ (กำกับอิสระละครเวที)
 • ละครเพลง สุรพล สมบัติเจริญ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (กำกับอิสระละครเวที)
 • ละคร SHAOLIN THE LEGEND ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก, พระปิ่นเกล้าฮอลล์, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, จ.นครสวรรค,์ จ.สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่ จ.สงขลา (กำกับอิสระละครเวที)
 • ละครเวที “ณ ปฐมฤกษ์เบิกสยาม” งานฉลองครบรอบ 100 ปี ราชกรีฑาสโมสร ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ (กำกับอิสระละครเวที)
 • งานประกวดภาพยนตร์แห่งชาติณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ (กำกับอิสระละครเวที)
 • งานสัปดาห์ส่งเสริมภาพยนตร์ไทย ณ เฉลิมกรุงรอยัลเธียเตอร์ (กำกับอิสระละครเวที)
 • งานอนุรักษ์ศิลปะเงินตราไทย ณ ห้องคอนแวนชั่นฮอลล์ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน (กำกับอิสระละครเวที)
 • ละครพุทธประวัติ งาน คือ…ชีวิตและความหมาย 72 ปี ดร.บุญยง ว่องวำนิช ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี (กำกับอิสระละครเวที)
 • ละครเวทีวันโอโซนโลก ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ (กำกับอิสระละครเวที)
 • ละครเวทีงาน ปลูกดาวดอกไม้…ถวายแผ่นดินพ่อ ณ ห้างสรรพสินค้าโซโก้ (กำกับอิสระละครเวที)
 • ละครเวที”พุทธวัจนะ” ในงานการประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (กำกับอิสระละครเวที)
 • งานศิลปินแห่งชาติ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (กำกับอิสระละครเวที)
 • งาน DRAMA–CONCERT LENA MARIA ศิลปินพิการชาวสวีเดน ณ โรงละครแห่งชาติ (กำกับอิสระละครเวที)
 • ละครเวทีงาน”ราตรีสีฟ้าทอง” 72 พรรษามหาราชินี ณ หอประชุมราชนาวี (กำกับอิสระละครเวที)
 • งานแสง-เสียง สะแกกรัง นทีมหาปิตุภูมีศรีจักรินทร์ ณ ริมแม่น้ำ สะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี
 • งานแสง-เสียง เทอดบูชามหาปิยะราช ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า
 • งานแสง-เสียง ภูเก็ตความทรงจำแห่งมุกอันตรมรรค์ ณ บ้านอั้งม้อหลาว จังหวัดภูเก็ต
 • งานแสง-เสียง เมืองคนดีศรีนครน่าน ณ วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน
 • งานแสง-เสียง ลำนำลำพู พร่ำลำพัน ณ บางลำพู กรุงเทพฯ
 • งานแสง-เสียง เทอดบูชาพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลากลาง จังหวัดจันทบุรี
 • งานแสง-เสียง “สายน้ำ คู่แผ่นดิน” เนื่องในวันลอยกระทง ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • งานแสง-เสียง “มหัศจรรย์ฮ่ำยเหลง…มังกรทะเลแห่งมหาสมุทรอินเดีย” ณ บ้านคุณสิทธิ ตัณฑวณิช (คฤหาสน์พระพิทักษ์ชินประชา) จังหวัดภูเก็ต
 • งานแสง-เสียง วัดเบญจมบพิตร ณ วัดเบญจมบพิตร
 • งานแสง-เสียง พุทธบารมี ศรีนครน่าน ณ วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน
 • งานแสง-เสียง จินตภาพ จินตมหากาพย์ลิมกอเหนี่ยวแห่งผืนน้ำปัตตานี เนื่องในงานสมโภชน์เจ้าแม่ลิมกอเหนี่ยว ณ ริมฝั่งแม่น้ำ ปัตตานี จังหวัดปัตตานี
 • งานแสง-เสียงประกอบน้ำ พุตา นานสงกรานต์และ เทิดพระเกียรติในหลวง ณ สนามหลวง
 • งานแสง-เสียง วัดสระเกศ ณ วัดสระเกศ
 • งานแสง-เสียง วัดโสมนัสราชวรวิหาร
 • งานแสง-เสียง ซินแขะเมืองทุ่งคาจังหวัด ภูเก็ต
 • งานแสง-เสียง พุทธประวัติ วิสาขบารมี ณ ท้องสนามหลวง
 • งานแสง-เสียงตักบาตรเทโว ณ จังหวัดอุทัยธานี
 • งานแสง-เสียง โลกามหาธรรม วันอาสาฬหบูชา พุทธมณฑล
 • งานสุพรรณหงษ์ทองคำการแสดงชุดท้าวสุรนารีสดุดีวีรกรรม จังหวัดนครราชสีมา
 • งานเปิดตัวละคร บุญผ่อง ช่อง Thai PBS
 • การแสดงประกอบคอนเสิร์ต ชรินทร์อิน คอนเสิร์ต คร้ังที่13
 • งานแสง-เสียง วันวิสาขพุทธบารมี 2 แผ่นดิน จ.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง จิตตนคร
 • งานแสง-เสียง รำลึก 2 ปี ในหลวงเสด็จทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา การแสดงเพลงพื้นบ้าน ตอน ทำขวัญข้าว ร่วมกับ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์
 • การแสดงแฟชั่นโชว์ งานเปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
 • การแสดงละครเวที เรื่อง Ghost story ม.ธุรกิจบัณฑิต
 • การแสดง เรื่อง สันติสีขาว ยุวพุทธิกะ กรมศาสนา
 • การแสดงงานร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยดวงใจ เทิดไท้ราชินี ปี 2557 เมืองทองธานี
 • การแสดงงานวันแม่ เรื่อง แม่ คือ ผู้พิทักรักษ์แผ่นดิน
 • การแสดงงานเกษียณ ท่านญาณี เลิศไกร
 • การแสดง เรื่อง ไทยอาสาป้องกันชาติ
 • การแสดงแสงสีเสียง เรื่อง ตามรอยพระพุทธเจ้า หลวงสู่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
 • การแสดงบทบาทสมมติงานเกษียณท่านวิช ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • การแสดงแสงสีเสียงงานตักบาตรเทโวโรหณะ จ.อุทัยธานี
 • งาน 120 ปี ภคินีเซนต์ปอล “การเดินทางของชีวิตด้วยพันธะกิจแห่งศรัทธา”
 • Presenter โฆษณาน้ำมันเครื่อง ชุด “สงสัยหัวเทียนบอด” ตอน เอเลี่ยน
 • รายการโทรทัศน์ ริมระเบียง ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสี 11 ช่อง
 • รายการโทรทัศน์เพื่อศิลปวัฒนธรรมร้องรำทำเพลง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 11 ในตำแหน่ง เขียนบท กำกับและพิธีกรดำเนินรายการร่วมกับ คุณภัทราวดี มีชูธน
 • เขียนบทและกำกับการแสดงละครโทรทัศน์วิก ITV เรื่อง นายและนางสาวมาราธอน ขบวนการจับผี กุ๊กกุ๊กกู๋
 • เขียนบทและกำกับการแสดงละครโทรทัศน์ เรื่อง ห้องสีชมพู ของรายการสังกะสีเธียเตอร์ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • คัดเลือกนักแสดงและร่วมกำกับละครโทรทัศน์เรื่อง เจ้าสัวสยาม ตอนเพียงสายลมที่พัดผ่าน NATION TV ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5
 • ละครโทรทัศน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎชุด สมรภูมิแห่งชีวิต
 • บทละครโทรทัศน์เทิดพระเกียรติ ในหลวงโครงการ 9 ผู้กำกับการแสดงของบรอดคาสท์ไทยเทเลวิชั่น ละครโทรทัศน์จากพระราชดำรัสในหลวง อันว่าด้วยเรื่องเสรีภาพ ในชื่อเรื่อง “ลุงบุญมี เสรี”
 • รายการ เพื่อนพอเพียง ออกอากาศทาง TPBS
 • สารคดีโลกวิมานเมฆวิมาน สวรรค์ของสำนักพระราชวัง ร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด
 • สารคดีชุดกองทัพไทย–กองทัพธรรมของบริษัทการบินไทย จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 9 และช่อง 11
 • สารคดีชุดใจใส…ใจสบายของบริษัทการบินไทย จ ำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • สารคดีประวัติองค์กรต่างๆ อาทิ ประวัติหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ฯลฯ
 • สารคดี ศิลปะหุ่นไทยและหุ่นไทยร่วมสมัย
 • PRODUCER อัลบั้มเพลงไทยร่วมสมัย ดอกไม้ประดับแผ่นดิน “อุบะมาลี”
 • PRODUCER อัลบั้มเพลงไทยร่วมสมัย ประกอบภาพยนตร์ขุนแผน “อัศจรรย์รักขุนแผน”
 • ประพันธ์เนื้อเพลงอัลบั้มเพลงประกอบละครร้อง “เมืองนิมิตร”
 • ประพันธ์เนื้อร้องอัลบั้มเพลง “ทะเลจันทร์” ของทิพย์วัลย์ปิ่นภิบาล
 • SOUNDTRACKS ประกอบภาพยนตร์ 15 ค่ำเดือน 11 เพลง Main theme
 • เพลงประกอบละครโทรทัศน์ ปมไหม Jim thomson
 • อัลบั้ม THAI MUSIC FOR Meditation เพลงสมาธิ
 • เพลงประกอบสารคดีศาสนวงศ์วิญญาณพุกาม จิตรกรรมฝำผนัง พระที่นั่งวิมานเมฆ
 • เพลงประจำองค์กรต่างๆ อาทิ ปตท.สผ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • คัดเลือก (Casting) และสอนการแสดงภาพยนตร์ไทยในเครือสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
 • อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนการแสดงสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
 • ที่ปรึกษารายการศิลปวัฒนธรรม คุณพระช่วย
 • ละครรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติด เรื่อง อกาลิโก โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติสัญจรทั่วประเทศ
 • ละครรณรงค์เกี่ยวกับการอ่านฉลากบริโภคเรื่อง หมู่บ้านลี้ลับกับมหัศจรรย์3 อ.สัญจรทั่วประเทศ
 • ละครเวที เรื่อง ตามใจท่าน:เขียนบทและกำกับการแสดง ณ หอประชุมวชิราวุธานุสรณ์
 • ละครเวที เรื่อง ยัญบูชา:ดัดแปลงบทและกำกับการแสดง ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ นครนายก และ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่
 • ละครเวที เรื่อง ตำนานรักวาเลนไทน์:ดัดแปลงบทและกำกับการแสดง ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • ละครส่งเสริมคุณธรรม เรื่องฝากฝันให้ฟุ้งฟากฟ้าโดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ณ หอเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ
 • ละคร-ร้องการกุศล เรื่อง เพลงบทสุดท้าย ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ ณ หอใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • ละครส่งเสริมจริยธรรม เรื่อง “ขอเป็นลูกที่ดีของแผ่นดิน” โดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม สัญจรทั่วประเทศ
 • ละครองค์การทหารผ่านศึก วันทหารผ่านศึก “ดอกไม้ของแก้วตา ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค
 • ละครเวทีภาษาอังกฤษ ELEMENT6 ณ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
 • รามายณะนานาชาติ เรื่องปัจฉิมาร โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ
 • การแสดงจินตนาอาภรณ์ Imagination Stage ร่วมกับศิลปินญี่ปุ่น Hiroaki omote
 • ละครครบรอบ 100 ปี ซางตาครู้สคอนแวนต์