คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

วีรวัฒน์ วรรลยางกูร

ฉายา
วัฒน์ วรรลยางกูร, วัฒนุ บ้านทุ่ง
สาขา
วรรณศิลป์
เกี่ยวกับศิลปิน
เสียชีวิตเมื่อ 22 มีนาคม 2565
การศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2007รางวัลศรีบูรพา ประจําปี 2550
 • 1999รางวัลชมเชย ประเภทสารคดี ประจําปี 2542 จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
 • 1990รางวัลชมเชยวรรณกรรมไทยบัวหลวงประจําปี 2533
 • รางวัลชมเชยประเภทสารคดี สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • รางวัลเรื่องสั้นดีเด่นสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
ผลงานที่ผ่านมา
 • 1999ความเรียง : เสียงเต้นของหัวใจ,
 • 1990รวมเรื่องสั้น : นกพิราบสีขาว
 • บทกวี : รอยสัก
 • บทกวี : ฝันให้ไกลไปให้ถึง
 • บทกวี :เงาไม้รายรวง
 • บทกวี : กระท่อมเสรีภาพ
 • บทกวี : เสน่หาป่าเขา
 • รวมเรื่องสั้น : กลั่นจากสายเลือด
 • รวมเรื่องสั้น : ข้าวแค้น
 • รวมเรื่องสั้น : น้ําผึ้งไพร
 • รวมเรื่องสั้น : ใต้เงาปืน
 • รวมเรื่องสั้น : งูกินนา
 • รวมเรื่องสั้น : นครแห่งดวงดาว
 • รวมเรื่องสั้น : ฝุ่นรอฝน
 • รวมเรื่องสั้น : ลูกพ่อคนหนึ่ง (ถากไม้เหมือนหมาเลีย)
 • รวมเรื่องสั้น : กลับมาเมือฟ้าคํา
 • รวมเรื่องสั้น : รถไฟสังกะสี
 • รวมเรื่องสั้น : สู่เสรี
 • รวมเรื่องสั้น : ห้วยบง
 • รวมเรื่องสั้น : ปลาหมอตายเพราะไม่หายใจ
 • รวมเรื่องสั้น : รถไฟสังกะสีขบวนสอง
 • นวนิยาย : ตําบลช่อมะกอก
 • นวนิยาย : ด้วยรักแห่งอุดมการณ์
 • นวนิยาย : คือรักและหวัง
 • นวนิยาย : บนเส้นลวด
 • นวนิยาย : จิ้งหรีดกับดวงดาว
 • นวนิยาย : มนต์รักทรานซิสเตอร์ (สร้างเป็นภาพยนตร์)
 • นวนิยาย : เทวีกองขยะ
 • นวนิยาย : ปลายนาฟ้าเขียว
 • นวนิยาย : ฉากและชีวิต
 • นวนิยาย : สิงห์ สาโท
 • ความเรียง : คีตกวีลูกทุ่ง ไพบูลย์ บุตรขัน
 • ความเรียง : ไพร่กวี