ทำเนียบศิลปิน

วุฒิชาติ ชุ่มสนิท

ฉายา
บินหลา สันกาลาคีรี, กันดาร กุมารแพนด้า
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2005รางวัลซีไรต์ ประจําปี 2548
 • 2005รางวัลซีไรต์ประจําปี 2548
 • 1999รวมเรื่องสั้นรางวัลชมเชย สพฐ. ประจํา ปี 2542
 • รางวัลชมเชยรวมเรื่องสั้น สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • รางวัลที่ 3 ประเภทสารคดี-ปรัชญาและศาสนา รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประจําปี 2547
ผลงานที่ผ่านมา
 • คนรักกับจักรยาน
 • ดื่มทะเลสาบ อาบทะเลทราย
 • ทางกันดาร (นามปากกา “กันดาร กุมารแพนด้า”)
 • บินทีละหลา
 • ปลาฉลามฟันหลอ
 • หลังอาน
 • เราพบกันเพราะหนังสือ
 • ปุชิตา
 • ดวงจันทร์ที่จากไป
 • ฉันดื่มดวงอาทิตย์
 • ภู-มิ-ศาสตร์
 • คนรู้จัก
 • เจ้าหงิญ
 • คิดถึงทุกปี