คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

สมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกูล

Somsak Sriiamkul

สาขา
วรรณศิลป์
เบอร์โทรศัพท์081-456-4978
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: สมศักดิ์ ศรีเอียมกูล กลุ่ม Facebook : บ้านนักกลอน
การศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่อันยุมันธุรกิจ
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2000โล่พระราชทานสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งานร้อยวลี ร้อยปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี 2543
 • 1997-2017รับประทานโล่เกียรติคุณ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในฐานะผู้ให้ความร่วมมือสนับสนุนงาน “วันแม่แห่งชาติ” เป็นกรรมการตัดสินคำประพันธ์ต่อเนื่อง 21 ปี
 • 1996ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรงานฉลองครองสิริราชสมบัติ 50 ปี กาญจนาภิเษก ปี 2539
 • 1987พระราชทาน สัปดาห์พระพุทธศาสนา ปี 2530
 • 1986พระราชทาน สัปดาห์พระพุทธศาสนา ปี 2529
 • 1979พระราชทาน วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส 11 ธันวาคม 2522
 • 1978พระราชทาน วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส 11 ธันวาคม2521
 • ได้รับรางวัล เขียนร่วม
ผลงานที่ผ่านมา
 • หนามที่บ่งไม่ออก
 • ช่อดอกไม้
 • รักตะวัน
 • เสี้ยวกาล
 • คนหงายกะลา ใบที่หนึ่ง
 • คนหงายกะลา ใบที่สอง
 • สันติภาพ สันติภูมิ
 • ฝากแผ่นดิน
 • เพราะโลกนี้ยังมีรัก
 • “รัติกาลไม่มีพรุ่งนี้เช้า” รายละเอียด บทกวี
 • “ภาพวาดดอกไม้ ในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์” รายละเอียด บทกวีบรรยายภาพดอกไม้
 • “กาพย์พระมหาชนก” รายละเอียด บทกวี
 • “น้ำกับน้ำพระทัย” รายละเอียด บทกวี เขียนร่วม
 • “กวีเทิดพระเกียรติไท ภูมิพล” รายละเอียด บทกวี เขียนร่วม (คณะกรรมกาจัดงานกาญจนาภิเษก)
 • “กวีศรีประชา” รายละเอียด บทกวีเขียนร่วม
 • “มรดกแผ่นดิน นวมินรมหาราชา” รายละเอียด บทกวีเขียนร่วม (กรมศิลปกร)
 • “๗๐ สัมพัจฉร์ ฉลองรัชธรรมราชา”
 • “๘๙ พรรษาแห่งภูมิพลังแผ่นดิน” รายละเอียด บทกวีเขียนร่วม (กรมศิลปกร)
 • “นพมณีกาล” รายละเอียด บทกวีเขียนร่วม (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏกาญจนบุรี)
 • “พระเสด็จสู่ฟ้าราษร์ล้วนอาลัย” รายละเอียด บทกวี เขียนร่วม (กรมศิลปากร)
 • “คุยกลอน เขียนกลอน” รายละเอียด รายการทุกวันเสาร์ทางช่อง Youtube