คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

สร้อยแก้ว คำมาลา

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2008รางวัลลูกโลกสีเขียว ประจําปี 2551
 • รางวัลช่อการะเกด
ผลงานที่ผ่านมา
 • หอมกลิ่นภูเขา
 • จากวันที่ผันเปลี่ยน
 • ยังมีความรักหนึ่ง
 • ความอ่อนไหวของชีวิต
 • ประตูสายรุ้ง
 • บางฉากของความรัก
 • ลาก่อนนางฟ้า
 • เกร็ดชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV 44 คน