คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

สุชาติ สวัสดิ์ศรี

ฉายา
สิงห์สนามหลวง, สีกัน บ้านทุ่ง, บุญ ประคองศิลป์
สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: สุชาติ สวัสดิ์ศรี
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2011ศิลปินแห่งชาติ ประจําปี 2554
ผลงานที่ผ่านมา
  • ความเงียบ
  • ความเงียบในความเงียบ
  • จินตนาการ 3 บรรทัด
  • สิงห์ สนามหลวง เล่ม 1
  • สิงห์ สนามหลวง เล่ม 2
  • คําประกาศของความรู้สึกใหม่