คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ปฐมา หรุ่นรักวิทย์

Patama Roonrakwit

สาขา
สถาปัตยกรรม
ที่อยู่ปัจจุบัน
บริษัท case studio 210/3 ซอยประดับ ถนนรามคำแหง มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
เบอร์โทรศัพท์081-903-8363, 02-919-5577
การศึกษา
 • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • MSC IN DEVELOPMENT PRACTICES, OXFORD BROOKES, UK
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2016GLOBAL AWARD FOR SUSTAINABLE ARCHITECTURE 2016, PARIS ,FRANCE
 • 2010ได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยากรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 • ได้รับรางวัลสถาปนิกรุ่นใหม่ที่มีผลงานเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม
 • ได้รับรางวัล Japan Housing Association ประเทศญี่ปุ่น
 • ได้รับรางวัลดีเด่น สมาคมมัณฑนากร
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2014สร้าง “สวนรวมรักษ์”
 • 2014สร้าง พิพิธภัณฑ์ตลาดเก่ามีนบุรี”
 • 2007โครงการ“สนามเด็กเล่น”
 • งาน HOUSING ของคนจนเมือง (URBAN POOR)
 • งาน COMMUNITY IMPROVEMENT ของคนจนเมือง
 • งาน HOUSING ของคนชั้นกลางในเมือง (INFORMAL URBAN POOR)
 • งาน SITE DEVELOPMENT พื้นที่ชานเมือง
 • งาน MINOBURI – COMMUNITY SPACE & FARMING / SOCIAL ENTERPRISE
 • งาน STUMIKI HOUSE – AFFORDABLE PREFABRICATED HOUSE