คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

เสฎฐวุฒิ อุดาการ

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กําลังศึกษาปริญญาโทคณะเดิม)
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2013“จรวดกระดาษกลางสายฝน” ได้รับรางวัลชมเชย งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจําปี 2556 ประเภทรวมเรื่องสั้น,
  • 2013รางวัลดีเด่นลูกโลกสีเขียว ประเภทความเรียงเยาวชน ประจําปี 2556,
  • รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 7 ประจําปี 2553
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์
ผลงานที่ผ่านมา
    -