คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

อาจินต์ ปัญจพรรค์

ฉายา
จินตเทพ, แพร
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 1992รางวัลศรีบูรพาประจําปี 2535
 • 1991ศิลปินแห่งชาติประจําปี 2534
 • 1946รางวัลชนะเลิศการประกวดคําขวัญสันติภาพจากองค์การสหชาติในปี 2489
ผลงานที่ผ่านมา
 • รวมเรื่องสั้น : ตะลุยเหมืองแร่
 • เหมืองน้ําหมึก
 • เสียงเรียกจากเหมืองแร่
 • สวัสดีเหมืองแร่
 • ลุยทะเลคน
 • เดี่ยวเหมืองแร่
 • เหมืองมนุษย์
 • หมึกกระจาย
 • ไกลเตียง
 • นิสิตเถื่อน ฯลฯ
 • นวนิยาย : ใต้แผ่นดิน
 • ในเหมืองแร่มีนิยาย
 • เลือดในดิน
 • เจ้าพ่อ-เจ้าเมืองฯลฯ
 • สารคดี : ธุรกิจบนขาอ่อน
 • ตะลุยอเมริกา-ผ่าตัดรัสเซีย
 • แม่น้ํายามศึก