คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

กฤษฎางค์ อินทะสอน

Krissadank Intasorn

ฉายา
Dr.RED RIVER AKA REDBLOODOPAL
สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่
124 หมู่ 12 โป่งงาม แม่สาย เชียงราย 57130
เบอร์โทรศัพท์087-177-5654, 086-905-3614
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Redbloodopal
การศึกษา
 • 2551BFA ปริญญาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2555MFA ปริญญามหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2563PhD ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลับศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2013รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากธนาคารกรุงไทยในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 59 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2013รางวัลดีเด่น จากการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 15 โดยบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2013รางวัลดีเด่น จากการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 3 “โลกาภิวัตน์” โดยหลักทรัพย์เอเชีย พลัส
 • 2012ทุนส่งเสริมการศึกษาฯ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี พ.ศ.2555 โดยกองทุนส่งเสริมการศึกษาฯ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 2554
 • 2012รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ3 จากการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 14 โดยบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2012รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่34 โดยมูลนิธิบัวหลวง
 • 2012รางวัลดีเด่น จากการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 2 “โลกแห่งจินตนาการ” โดยหลักทรัพย์เอเชีย พลัส
 • 2011รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” จากการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 28 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2011รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ2 จากการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 14 โดยบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2011ทุ่งส่งเสริมการเดินทางศึกษาดูงานศิลปะ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่54 ที่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ในโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยกับศิลปินแห่งชาติ ครั้งที่2 โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, สศร.
 • 2011รางวัลดีเด่นจากการประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 23 ประจำปี 2554 โดยกลุ่มบริษัท โตชิบา ประเทศไทย
 • 2011รางวัลที่2 จาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, สศร. จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 57 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2009ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างคณะวิจิตรศิลป์ หาวิทยาลัยเชียงใหม่และ The College of Arts, Hue University
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2016Angulimaia
 • 2016Sweer as hell
 • 2016Superman, It's not easy
 • สโนขาวหลังเขา
 • เรื่องของข้าพเจ้า
 • สโนรัก พักร้อน
 • กัดสวาท