คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

คีต์ตา อิสรั่น

Keeta Islun

สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่ปัจจุบัน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มอ.ปัตตานี อาคาร 18 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบล รูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์083-194-5303
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Keeta Isran
การศึกษา
 • ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป์) คณะศิลปะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต ทัศนศิลป์ (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2013รางวัลเหรียญทองแดง ประเภท จิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59/2556
 • 20123rd Prize, Bronze Medal (Painting), 58th National Exhibition of Art
 • 2012รางวัลยอดเยี่ยมระดับประชาชน นิทรรศการ “ศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 24/2555
 • ได้รับคัดเลือกจาก มูลนิธิไทยเบฟเวอเรจ ในการเป็นตัวแทนกลุ่มศิลปิน SOUTH FROM THAILAND กลุ่มศิลปิน MUSLIMAH COLLECTIVE SOUTH FROM THAILAND KEETA ISRAN DIRECTOR GROUP AND ARTIST BANGKOK ART BINNALE
 • ได้รับคัดเลือกจาก Curator และรัฐบาลจากประเทศอินโดนีเซีย ในการเป็นตัวแทนกลุ่มศิลปิน SOUTH FROM THAILAND กลุ่มศิลปิน KEETA ISRAN DIRECTOR GROUP AND ARTIST JOGJA BINNALE INDONESIA WITH SOUTHEAST ASIA
 • รางวัลเหรียญทอง ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย
 • รางวัลดีเด่น
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2013อาเนาะ อาเญาะฮุ
 • 2012การสูญเสียและความหวัง 10
 • 2012So hope 3
 • เมาะ/ ตีนอ