คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ชรินทร ราชุรัชต

Charinthorn Rachurutchata

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2013Dollera
  • 2013Espina
  • 2013The Imaginarium of look khun noo No.2
  • 2011Otaku