คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ติณนา หงษ์งาม

Tinna Hongngam

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม คณะจิตกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2017A girl has no name
  • 2015แน่นอกยกออก
  • A girl of november