ทำเนียบศิลปิน

ประเสริฐ ยอดแก้ว

Presert Yodkeaw

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาโท คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2011รางวัลเหรียญทองแดง ปรเภทสื่อผสม ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57
 • 2010รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงยอดเยี่ยม คร้ังที่ 3
 • 2010รางวัลดีเด่นศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต บริษัทโตชิบา ครั้งที่ 22
 • 2010ทุนการศึกษา เมทินี ธารวนิชกุล
 • 2010ทุนส่งเสริมการศึกษามูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 • 2009รางวัลชนะเลิศ การประกวดจินตนาการสืบสาน วรรณกรรมไทย บริษัทชินคอป
 • 2009รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพจากเพลงพระราชนิพนธ์ บริษัทไทยคม
 • 2009รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพคำสอนของพ่อ บริษัทยูโอบี
 • 2008ทุนสนับสนุนการศึกษาการประกวด Young Thai Artist Award
 • 2007รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ คร้ังที่ 24
 • 2007ทุนจุมภฎ พันธุ์ทิพย์
 • 2006เกียรตินิยมอันดับ 1 วิทยาลัยช่างศิลป
 • 2005รางวัลดีเด่นศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต บริษัทโตชิบา คร้ังที่ 17
 • 2004รางวัลชนะเลิศ วาดเส้น ลายรดน้ำ ภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลปกรุงเทพ
 • รางวัลเกียรติยศ ศิลปกรรม ปตท. คร้ังที่ 19
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2014Nareepol 27
 • ผลงานชุด How to get back to heaven