คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ปาริชาติ ศุภพันธ์

Parichart Suphaphan

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Parichart Suphaphan
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปริญญาโท คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2006ได้้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52
  • 2002ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2017เพลิ้นพริ้ง
  • 2017งามพริ้ง
  • Very Very Beautiful Indeed
  • Charming Lady (Beauty without Jealousy)