คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ยามีล๊ะ หะยี

Jamilah Haji

สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่ปัจจุบัน
9 หมู่ที่ 7 ถนนระแงะมรรคา 38 ตำบล ตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130
เบอร์โทรศัพท์063-012-2631
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Jamilah Haji
การศึกษา
 • 2537-2545โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ จ.นราธิวาส
 • 2548-2550โรงเรียนดารุสสาลาม จ.นราธิวาส
 • 2551-2554ศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป์) เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 2556-2558ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) สาขาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2016รางวัลที่3 อมตะ อาร์ต อวอร์ต (ประเภทจิตรกรรม) ครั้งที่ 7
 • 2016รางวัลที่3 เหรียญทองแดงบัวหลวงประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 38
 • 2015รางวัลที่ 1 งานประกวดศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่ 2
 • 2015รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวงประเภทจิรกรรมร่วมสมัย ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 37 (พร้อมทัศนศึกษางานศิลปะ ณ ประเทศอีตาลี)
 • 2014รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 60
 • 2013รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม “นําสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” Toshiba ครั้งที่ 25
 • 2013รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59
 • 2013รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษย ชาติ” ครั้งที่ 15
 • 2013รางวัลชมเชย ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
 • 2012รางวัลพิเศษ โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 7
 • 2011รางวัลพิเศษ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชิงรางวัลพู่กันทอง ธนาคารกสิกร ไทย
 • 2011รางวัลชมเชย โครงการประกวดภาพจิตรกรรมในหัวข้อ “ ครู ”
 • 2011รางวัลสนับสนุน ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ (special award) ครั้งที่ 29
 • 2011รางวัลชมเชย ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5
 • 2009รางวัลสนับสนุน พลังแห่งการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 วัน มอ.วิชาการ
 • 2009รางวัลเหรียญทองแดง ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2016เธอคือความหวัง หมายเลข 2
 • 2015โลกของสตรีมุสลิม หมายเลข 2
 • 2014ความรู้สึกจากจิตใต้สำนึกของสตรีมุสลิม หมายเลข 1