คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

วราวุฒิ โตอุรวงศ์

Warawut Tourawong

สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่
ค 46 ถ.ราเมศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ที่อยู่ปัจจุบัน
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หอรัตนชัย พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์085-183-7857
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: https://www.facebook.com/Warawut-Tourawong-Painter-302351239971968
การศึกษา
 • 2542อยุธยาวิทยาลัย
 • 2545ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นกลาง วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
 • 2550ศิลปบัณฑิต ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2554ศิลปมหาบัณฑิต ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2017ได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและสร้างสรรค์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลงานสร้างสรรค์เรื่อง “การจัดทำนิทรรศการศิลปกรรม ความสัมพันธ์ของจิตรกรรม ขี้สี ภาพมนุษย์”
 • 2011ได้รับทุนสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์ ผู้ร่วมวิจัยผลงานสร้างสรรค์ “โครงการวิจัยการตีความคำสอนในพุทธศาสนา กับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีเมธีวิจัย ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
 • 2010รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
 • 2008รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย “พานาโซนิค” ครั้งที่ 10 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
 • 2008เกียรตินิยมเหรียญเงิน นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่น เยาว์ ครั้งที่ 24 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
 • 2008ได้รับประกาศนียบัตร “นักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย” ณ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำพุทธศักราช 2551
 • 2007รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย “พานาโซนิค” ครั้งที่ 9 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
 • 2007เกียรตินิยมเหรียญเงิน นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
 • 2007รางวัลดีเด่น ประเภทศิลปะ 2 มิติ “Young Thai Artist Awards” โดยมูลนิธิ เครือซีเมนต์ไทยจำกัด ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
 • 2002รางวัลที่ 2 ประเภทวาดเส้น
 • 2001รางวัลที่ 2 ประเภทจิตรกรรม
 • 2001รางวัลชมเชยประเภทวาดเส้น
 • 2001รางวัลชมเชยลายรดน้ำ
 • 2001ทุนการศึกษา พระพิฆเนศวร
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2016พักเรื่องแอปเปิลไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ยุงเยอะมากเลย (Take a break from the apple for a while, there are so many mosquitoes now)
 • 2012ช่องว่างระหว่างคนเลื่อยกับคนกระโดด (A space between a sewer and a jumper)
 • 2010กายกำลังออก ทางกำลังเดิน (Exercising on the ferry)