ทำเนียบศิลปิน

สุกัญญา สอนบุญ

Sukanya Sornboon

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • 2558ปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • ได้รับทุนสนับสนุนศิลปกรรมกรุงไทยในศืลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61 ประเภทสื่อผสม
  • รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยมกรุงไทย Krungthai Art awards ครั้งที่ 2
  • รางวัลชมเชย ศิลปกรรมช้างเผือก สัมพันธภาพและความรักครั้งที่ 5
ผลงานที่ผ่านมา
  • รูปทรงไม้ที่บิดเบี้ยว
  • สอง พ่อ ลูก
  • (สถานะ) จากการปรับตัว
  • Form of happiness