คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

สุรชัย มะวรคนอง

Surachai Mawornkanong

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาตรี ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2013In the Moon field No 3
  • 2012Stranger
  • 2006Transformation