คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

จักรี คงแก้ว

Jakkee Kongkaew

สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่
15 หมู่4 นาขา หลังสวน ชุมพร 86110
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 37 หมู่บ้านมาลัยทอง ถ.มาลัยแมน ลาพยา เมือง นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์089-509-5977
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Jakkee Kongkeaw
การศึกษา
 • วิทยาลัยช่างศิลป์ลาดกระบัง กรุงเทพมหานครฯ
 • ศิลปบัณฑิต (สาขาภาพพิมพ์) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศิลปมหาบัณฑิต (สาขาภาพพิมพ์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2020เกียรตินิยมอันดับ3 เหรียญทองแดง ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 66
 • 2019เกียรตินิยมอันดับ3 เหรียญทองแดง ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 65
 • 2016รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินประเภทภาพพิมพ์ การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62
 • 2016“Honorable Mention” 1st International Print Biennial in Lodz, Poland
 • 2016รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 5 โดยบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน)
 • 2015รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง การประกวดศิลปกรรมอมตะ อาร์ตอวอร์ด
 • 2015รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง การประกวดศิลปกรรมอมตะ อาร์ตอวอร์ด
 • 2014รางวัลที่ 2 โครงการเกษตรศิลป์ 72 ปี เกษตรศาสตร์ สั่งสมความอุดมแห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2014รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดศิลปกรรม UOB ครั้งที่ 7
 • 2014รางวัลที่ 2 การประกวดศิลปกรรม กรุงไทย ของธนาคารกรุงไทย
 • 2014รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 2 โดยบริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน)
 • 2014รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 3 โดยบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) 2557
 • 2014รางวัลที่ 2 โครงการเกษตรศิลป์ 72 ปี “เกษตรศาสตร์” สั่งสม ความอุดมแห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558
 • 2014รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดศิลปกรรม UOB ครั้งที่ 7
 • 2014รางวัลที่ 2 การประกวดศิลปกรรม “กรุงไทย” ของธนาคารกรุงไทย
 • 2014รางวัลที่ 2 สนับสนุนธนาคารกรุงไทย การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 60
 • 2013รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินประเภทภาพพิมพ์ การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 59
 • 2013รางวัลชมเชยการประกวดศิลปกรรม มองสิงห์สร้างศิลป์ Outstanding Awards
 • 2013รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 2 โดยบริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน)
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020อาจารย์ ชวลิต เสริมปรุงสุข
 • 2020ในดวงใจนิรันดร์ 9
 • 2020ธรรมจักร
 • 2019ผาหิน