คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ธรรมนูญ เรืองสวัสดิ์

Thammanon Ruengsawat

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: THAMMANON RUENGSAWAT
การศึกษา
  • Vichenmatu School
  • B.ed. (Art ED.) Dhonburi Teacher's College, Thailand
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020พักผ่อน
  • 1998Death 2
  • 1991Libong 1