คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

นริศรา เพียรวิมังสา

Narissara Pianwimungsa

ฉายา
Nariss
สาขา
ทัศนศิลป์
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: narissnariss.page
การศึกษา
  • 2547M.F.A. Painting, Silpakorn University, Bangkok, Thailand, 2004
  • 2539B.F.A. Painting, Silpakorn University, Bangkok, Thailand, 1996
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 201515th Silpa Bhirasri Creativity Grants, Silpakorn University, Bangkok, Thailand
  • 2003Purchase Prize Award, The International Print and Drawing Exhibition, Bangkok, Thailand
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020White Rose Brush
  • 2000The Hanged Angle | ฉันเห็นเทวดา