คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ปริญญา ตันติสุข

Parinya Tantisuk

สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่
52 พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 10 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพฯ 10160
ที่อยู่ปัจจุบัน
52 พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 10 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพฯ 10160
เบอร์โทรศัพท์081-808-8611
อีเมลpektan181 @gmail.com
การศึกษา
 • 2520ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2527ประกาศนียบัตรวิจิตรศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชิสุโอกะ ญี่ปุ่น
 • 2528ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2018ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ. 2561
 • 2006รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52
 • 1998เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 44
 • 1996เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 42
 • 1994เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 40
 • 1993เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39
 • 1993รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี พ.ศ. 2536 โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย
 • 1992รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย
 • 1992เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38
 • 1991เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37
 • 1991รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย
 • 1991รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” โดยการสนับสนุนของบริษัทในเครือโตชิบา ประเทศไทย
 • 1990รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย
 • 1989รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” โดยการสนับสนุนของบริษัทในเครือโตชิบา ประเทศไทย
 • 1988รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย
 • 1987เกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 33
 • 1986รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย
 • 1985เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 31
 • 1985รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย
 • 1984เกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 30
 • 1984รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย
 • 1982เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28
 • 1982รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย
 • 1982รางวัลที่ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 6
 • 1981รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 5
 • 1981เกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 27
 • 1981รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย
 • 1981รางวัลศิลปไทยร่วมสมัย การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 1980เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 26
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020ผู้อยู่รอด SURVIVORS
 • 2020Environment Change
 • 2020Dreamy Easel
 • 2020Covid-19
 • 2017ดารารัตน์และดาวเรือง
 • 2016บ้าน : อีกาตาแดง
 • 2012บ้าน : ผู้ปกป้อง (เหลือง - แดง)
 • 2011บ้าน : เป็นหนึ่งเดียว (๑๕ กันยา)
 • 2011บ้าน : บันไดเด็ก
 • 2006ทางแห่งความผาสุข
 • 2005บึงบัว
 • 2002เหนือวัฏฏะ ๑
 • 2002เหนือวัฏฏะ ๒
 • บ้าน : โคลงโศก๑