คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

วรวุฒิ เกษประทีป

Worawut kesprateep

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • โรงเรียนศรีพฤฒา
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  • ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม ภาควิชาศิลปกรรม คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รางวัลที่เคยได้รับ
  • ได้รับรางวัลให้ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
  • ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2561 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020Museum of Covid-19