คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

สมพิศ ฟูสกุล

Sompit Fusakul

สาขา
การออกแบบเชิงสร้างสรรค์
ที่อยู่ปัจจุบัน
399/749 ซ.โชคชัยร่วมมิตร 16/5 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์081-804-3393, 081-341-5053
การศึกษา
 • ระดับปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ระดับปริญญาโทเกียรตินิยม ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ระดับปริญญาเอก สหราชอาณาจักร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2008ได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์
 • 2006ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย
 • 2004ตริตาภรณ์มงกุฏไทย
 • 2003ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น
 • 2000จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
 • 1999ได้รับรางวัล Award of Excellence ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผลงานประกวด LG Electronics International Design Competition จัดโดย ประเทศเกาหลีใต้
 • 1998ได้รับรางวัล The Norman Bel Geddes Graduate Award ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผลการเรียนยอดเยี่ยมในระดับปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
 • 1996ได้รับทุนรัฐบาลให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก
ผลงานที่ผ่านมา
 • 1998ริเริ่มวิจัยและพัฒนาแนวคิดการสร้างสัมพันธ์ระหว่างเครื่องประดับและร่างกายและจิตใจมนุษย์
 • 1995สร้างผลงาน Lucid Dreamer ที่เป็นแนวคิดผลิตภัณฑ์เริ่มผสานเทคโนโลยีและจิตวิทยา
 • เครื่องประดับคอ 3 ชิ้น ซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลง 3 แบบ คือ 1. Vein คือ ชื่อของเครื่องประดับที่คอ ที่แสดงออกมาโดยการเปลี่ยนสีของเครื่องประดับ 2.Anemone คือ เครื่องประดับคอที่แสดงออกมาโดยการกระพริบของดอกไม้ LEDกระพริบจะเคลื่อนลงไปตามเส้นสายโดยมีจังหวะการกระพริบ 3.Aliform คือ เครื่องประดับคอที่แสดงออกมาโดยการเคลื่อนไหวเปลี่ยนรูปร่างของเครื่องประดับ