คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

คามิน เลิศชัยประเสริฐ

Kamin Lertchaiprasert

สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่ปัจจุบัน
100/6 ม.10 ซ.วัดอุโมงค์ สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50200
อีเมล[email protected]
การศึกษา
 • 2521-2524Diploma in Fine Arts, College of Fine Arts, Bangkok, Thailand
 • 2525-2530คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2532-2535The Art Students League of New York
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2017ได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์
 • 2007ศิลปินแห่งปี รางวัลของนิตยสาร ไฟน์อาร์ท
 • 1987“Young Artist of the Year, 1987” Silpakorn University, Bangkok, Thailand
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020-2021“Art for Air”, Chiangmai, Thailand. www.artforair.org
 • 2017“Universal Connection by Spiritual fractal” by wrapping a BTS train (inside and outside) Bangkok, Thailand
 • 2008ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัย แห่งศตวรรษที่ ๓๑ หรือ 31st CenturyMuseum of Contemporary Spirit ที่เมืองคานาซาว่า ประเทศญี่ปุ่น
 • 200831st Century Museum of Contemporary Spirits (station) www.31century.org
 • 2004Umong Sippadhamma and “The Land Project” became “the land foundation”. www.thelandfoudation.org
 • 2001-2004Umong-Silpadhamma
 • 1998ได้ร่วมกับฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช ศิลปินร่วมสมัยชาวไทยที่โด่งดังระดับโลก ก่อตั้ง ‘โครงการที่นา’
 • 1998Co-founder “the land project”