คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

บทความ

จากทุนทางวัฒนธรรมสู่ อัตลักษณ์ปลวกแดง “อุตสาหกรรมก้าวไกล อ่างใหญ่อู่น้ำ หวานฉ่ำสับปะรด งดงามประเพณี พันธุ์ดียางพารา ศรัทธาหลวงพ่อโพธิ์”

#เล่าเรื่องร่วมสมัย

จากทุนทางวัฒนธรรมสู่ อัตลักษณ์ปลวกแดง “อุตสาหกรรมก้าวไกล อ่างใหญ่อู่น้ำ หวานฉ่ำสับปะรด งดงามประเพณี พันธุ์ดียางพารา ศรัทธาหลวงพ่อโพธิ์” คือคำขวัญของอำเภอปลวกแดง ที่บ่งบอกภาพรวมของอำเภอได้อย่างชัดเจน เปรียบเสมือนเข็มทิศชี้เป้าให้กับโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม โดยการนำความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยมาออกแบบสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการถอดรหัสศาสตร์องค์ความรู้แบบครอบคลุมทุกมิติให้เป็นผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิม เพื่อสร้างสรรค์อัตลักษณ์ของชุมชนในรูปแบบของลวดลาย สัญลักษณ์ โลโก้ ฯลฯ โดยสามารถนำไปขยายผลสู่การต่อยอดและการปรับใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของชุมชนสร้างรายได้ในแนวทางที่ยั่งยืนต่อไป

โดย นายกฤษฏา บุญมา กรรมการผู้จัดการ Platinum Hotel หนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้นำอัตลักษณ์จากโครงการไปใช้ต่อยอดในแนวทางของตนเองและได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ กล่าวว่า นับเป็นก้าวที่ดี สำหรับผู้ประกอบการและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมโครงการและนำอัตลักษณ์เหล่านี้ไปใช้สร้างสรรค์ผลงานของตน ในฐานะผู้ประกอบการโรงแรม โปรดักส์ของผมเป็นอสังหาริมทรัพย์ จึงได้นำอัตลักษณ์จากการถอดรหัสลายกราฟิกมาปรับใช้ในด้านสถาปัตยกรรม โครงสร้างอาคารและงานตกแต่งภายใน นอกจากนี้ยังดัดแปลงพิมพ์ลงในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นำมาจัดแสดงผลงานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษด้วยทุนทางวัฒนธรรม ครั้งนี้ เช่น แมส หมวก เสื้อตัวการ์ตูน ขวดน้ำดื่ม กระเป๋าเป้ ซึ่งใช้ในโครงการวิ่ง Spirit Of Pluakdaeng Halfmarathon 2019 เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของภาครัฐและเอกชน โดยนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเงินบริจาครวมทั้งสิ้นกว่า 10 ล้านบาทมอบให้แก่โรงพยาบาลปลวกแดง เพื่อนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นต่อไป และในอนาคตยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับยุคสมัยอีกด้วย เป็นอีกหนึ่งในความประทับใจที่เกิดขึ้นจากการนำองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนหรือจังหวัดนั้นๆ ส่งมอบแนวทางสร้างสรรค์ให้ผู้ประกอบการที่อาจไม่มีต้นทุนในการค้นหาหรือออกแบบ สามารถนำไปใช้ต่อยอดเป็นแนวทางของตนเองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value) และกระตุ้นให้ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันในทุกภาคส่วนเช่น การท่องเที่ยว ธุรกิจ การเกษตร แรงงาน ฯลฯ ช่วยให้เกิดการพัฒนาไปในมิติที่หลากหลายอย่างยั่งยืนได้

แชร์

บทความอื่นๆ

การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษด้านต้นทุนทางวัฒนธรรม โดย ชุมชนคนรักษ์มะพร้าวตะเคียนเตี้ย

ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า” เสน่ห์จากงานศิลปะบน ผืนผ้าอันเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น มีแบบอย่างให้ชื่นชมอย่างตระการตา

จากทุนทางวัฒนธรรมสู่ อัตลักษณ์ปลวกแดง “อุตสาหกรรมก้าวไกล อ่างใหญ่อู่น้ำ หวานฉ่ำสับปะรด งดงามประเพณี พันธุ์ดียางพารา ศรัทธาหลวงพ่อโพธิ์”

“เที่ยวหอศิลป์ร่วมสมัยฯ วิถีใหม่ แบบ 360 องศา” หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน Ratchadamnoen Contemporary Art Center