บทความ

ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า” เสน่ห์จากงานศิลปะบนผืนผ้าอันเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น

#เล่าเรื่องร่วมสมัย
ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า” เสน่ห์จากงานศิลปะบนผืนผ้าอันเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น มีแบบอย่างให้ชื่นชมอย่างตระการตา เช่น ผ้าบาติก หรือปาเต๊ะ ที่เป็นสายธารวัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนในแถบจังหวัดภาคใต้ ที่สะท้อนตัวตนอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ ซึ่งหากเราสังเกตก็จะเห็นได้อย่างเด่นชัด ถึงความงดงามประณีตของลวดลายบนผืนผ้า

วันนี้เรามาแนะนำ #ลายเบญจรงค์ (รูปแรก) ด้วยสีสันสดใสสะดุดตา อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะบ้านคลองประสงค์ที่ดัดแปลงมาจากลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องสังขโลก ที่เรือสำเภาจีนบรรทุกข้ามทะเลมาจากแผ่นดินใหญ่ แล้วเรือกลับล่มหน้าหมู่บ้าน ตั้งแต่นั้นมาบรรพบุรุษก็ได้ประยุกต์จนกลายมาเป็นลายเบญจรงค์

ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือ BATIK  http://ocac.go.th/?3d-flip-book=batik

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

บทความอื่นๆ

Typography (ไทโปกราฟี่) คำนี้มีความหมายอย่างยิ่ง สำหรับวงการออกแบบ จากประสบการณ์ ของ ไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปาธรสาขา เรขศิลป์ ประจำปี 2557

ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า”

“เที่ยวหอศิลป์ร่วมสมัยฯ วิถีใหม่ แบบ 360 องศา” หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน Ratchadamnoen Contemporary Art Center

ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า” เสน่ห์จากงานศิลปะบน ผืนผ้าอันเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น มีแบบอย่างให้ชื่นชมอย่างตระการตา