บทความ

ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า”

#เล่าเรื่องร่วมสมัย

ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า” เสน่ห์จากงานศิลปะบนผืนผ้าอันเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น มีแบบอย่างให้ชื่นชมอย่างตระการตา เช่น ผ้าบาติก หรือปาเต๊ะ ที่เป็นสายธารวัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนในแถบจังหวัดภาคใต้ ที่สะท้อนตัวตนอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ ซึ่งหากเราสังเกตก็จะเห็นได้อย่างเด่นชัด ถึงความงดงามประณีตของลวดลายบนผืนผ้าวันนี้เรามาแนะนำ #ลายกุหลาบมอญ (รูปแรก) ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกกุหลาบมอญ ดอกไม้ประจำถิ่นที่ขึ้นตามป่า และชายหาดจังหวัดกระบี่ แต่หลังจากเหตุการณ์สึนามิ กุหลาบมอญได้ล้มตายสิ้นซาก กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะบ้านคลองประสงค์จึงประดิษฐ์ลวดลายนี้ขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวให้แก่คนรุ่นหลังได้จดจำติดตาม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือ BATIK  http://ocac.go.th/?3d-flip-book=batik

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

บทความอื่นๆ