บทความ

“เที่ยวหอศิลป์ร่วมสมัยฯ วิถีใหม่ แบบ 360 องศา” หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน Ratchadamnoen Contemporary Art Center

#เล่าเรื่องร่วมสมัย

“เที่ยวหอศิลป์ร่วมสมัยฯ วิถีใหม่แบบ 360 องศา” หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน Ratchadamnoen Contemporary Art Center
ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนิน ใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีบทบาทในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะให้กับเด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนที่สนใจ และยังเป็นสถานที่บ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่ ใช้เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะและสร้างสรรค์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยทุกแขนงอีกด้วย

ย้อนไปในอดีต สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ เสด็จกลับจากประพาสยุโรป พระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างถนนราชดำเนินขึ้น ในปี พ.ศ. 2442 มีลักษณะเป็นถนนขนาดใหญ่ตามแบบยุโรปที่เรียกว่า อเวนิว (Avenue) คือมีถนนอยู่ตรงกลาง ด้านข้างทั้งสองฝั่งขนาบด้วยทางเท้าและปลูกไม้ยืนต้นตลอดสองข้างทางแลดูสวยงามร่มรื่น จึงนับเป็นถนนที่สวยงามที่สุดในยุคสมัยนั้น ต่อมาได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขึ้นที่บริเวณกลางสี่แยกถนนราชดำเนินกลางตัดกับ ถนนบ้านดินสอ แขวงบวรนิเวศ ในสมัยรัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัฐบาลในสมัยนั้นจึงได้มอบหมายให้กรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยมีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ออกแบบและดำเนินการปั้นร่วมกับลูกศิษย์ และมีพิธีก่อฤกษ์อนุสาวรีย์เมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 โดยจอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเป็นประธานในพิธี

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินได้เริ่มปรับปรุงโครงสร้างจากอาคารเก่าบนถนนเมื่อปี 2555โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ชั้น สำหรับชั้น 1 ตกแต่งเป็นห้องออดิทอเรียม สำหรับกิจกรรมการประชุม สัมมนา และพื้นที่จัดนิทรรศการหมุนเวียนต่างๆ ส่วนบริเวณชั้น 2 เป็นพื้นที่จัดนิทรรศการ และกิจกรรมเวิร์คช็อปที่เกี่ยวกับศิลปร่วมสมัย นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดไว้คอยบริการแก่เยาวชนและประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าเยี่ยมชม ส่วนชั้น 3 เป็นศูนย์บันดาลไทยและศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน นอกจากจะเปิดให้เข้าชมนิทรรศการภายในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินแล้ว ที่สำคัญยังมีบริการ VIRTUAL TOUR 360 ผ่านทาง www.rcac84.com  เพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับบรรยากาศและนิทรรศการต่างๆที่น่าสนใจ ทั้งที่กำลังจัดขึ้นในปัจจุบันและย้อนหลังนิทรรศการต่างๆที่ผ่านมาให้ความรู้สึกราวกับอยู่ในเหตุการณ์จริงพร้อมด้วย STREAMING HISTORY วิดีโอ Streaming กิจกรรม ที่น่าสนใจซึ่งจัดขึ้นภายในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินรวมกว่า 100 รายการ ดังนั้นหากเราต้องเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของทุกคน การท่องเที่ยวในโลกแห่งศิลปร่วมสมัย ด้วยรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ จึงเป็นอีกทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่