คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติงาน Work Shop “รากุที่รัก” คิด ปั้น เผา จุ่ม ภายใต้โครงการศิลปะหลอมเมือง “นครศรีธรรมราชศิลปะไฉไล 2”

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติงาน Work Shop “รากุที่รัก” คิด ปั้น เผา จุ่ม ภายใต้โครงการศิลปะหลอมเมือง “นครศรีธรรมราชศิลปะไฉไล 2” โดยได้รับเกียรติจากนางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และทีมวิทยากรจากวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี และกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน งานจัดตั้งแต่วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2565 ณ หอศิลป์ ปารีทัส อาร์ต คลับ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก ซึ่งโครงการฯ นี้ได้รับการส่งเสริมงบประมาณ จากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2565