คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้บูรณาการร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดโครงการ “ติดปีกทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยด้วย Soft Power x ทรัพย์สินทางปัญญา” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ มอบหมายนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ “ติดปีกทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยด้วย Soft Power x ทรัพย์สินทางปัญญา” โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิด และมีนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ กล่าวปาฐกถาพิเศษในโครงการดังกล่าว

โครงการดังกล่าว จัดเสวนาโดยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กลไกการส่งเสริมผู้ประกอบการไปตลาดต่างประเทศ และรู้ลึก รู้จริง จากประสบการณ์การส่งออกทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการด้วยการสอดแทรกความคิดสร้างสรรค์และความเป็นไทย ทั้งยังเสริมสร้างความรู้ด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อปกป้องผู้ประกอบการไทยจากการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในการดำเนินธุรกิจในตลาดต่างประเทศ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ