คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมี นางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ ห้องโถง ชั้น ๑ และบริเวณด้านหน้าอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในทุกๆ เดือน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ได้ร่วมกันอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบทอดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

แชร์