คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรมประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนจากหน่วยงานสำนักงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางการจัดทำนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาล นำเสนอนโยบาย รวมทั้งเปิดรับฟังนโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของกระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ