คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรมประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนางเทียบจุฑา ขาวขำ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมาธิการฯ นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ในโอกาสนี้ ทางคณะฯ ได้เยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบกระทรวงวัฒนธรรม อาทิ ร้านค้าสินค้าทางวัฒนธรรมไทย (CPOT) และการสาธิตการปฏิบัติหน้าที่ของกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ณ อาคารเครื่องเกียรติยศ

แชร์