คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรมรับมอบโบราณวัตถุ ๒ รายการ ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ และประติมากรรมรูปสตรีพนมมือจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน สหรัฐอเมริกากลับสู่ประเทศไทย

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีรับมอบโบราณวัตถุ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะและประติมากรรมรูปสตรีพนมมือ จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน สหรัฐอเมริกา โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นาย John Guy ผู้แทนพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน สหรัฐอเมริกา คณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย นายประสพ เรียงเงิน

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีรับมอบ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ทั้งนี้ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้รับการประสานจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน สหรัฐอเมริกา มีความประสงค์ส่งมอบโบราณวัตถุ จำนวน ๒ รายการ คืนให้กับประเทศไทย ประกอบด้วย ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือโกลเด้นบอย (Golden Boy) และประติมากรรมรูปสตรีพนมมือ (The Kneeling Female) เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทันพบว่า โบราณวัตถุดังกล่าว ถูกลักลอบนำออกนอกราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย จึงได้ถอดโบราณวัตถุทั้ง ๒ รายการ ออกจากบัญชีของพิพิธภัณฑ์ และประสานขอส่งคืนให้ประเทศไทย และพิพิธภัณฑ์ได้ส่งโบราณวัตถุกลับคืนถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สำหรับประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือ Golden Boy มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เป็นรูปพระศิวะสวมเครื่องทรงแบบบุคคลชั้นสูง ถือเป็นโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยม มีความสูงถึง ๑๒๙ เซนติเมตร เทคนิคการสร้างแบบพิเศษ คือ หล่อด้วยสำริดและกะไหล่ทอง ส่วนประติมากรรมรูปสตรีพนมมือ (The Kneeling Female) มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ สูง ๔๓ เซนติเมตร อยู่ในท่านั่งชันเข่าและยกมือไหว้เหนือศีรษะ แต่งกายแบบบุคคลชั้นสูง หล่อด้วยสำริดมีร่องรอยการประดับด้วยโลหะเงินและทอง

โดยกรมศิลปากรจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมโบราณวัตถุทั้ง ๒ รายการ พร้อมทั้งเคลื่อนย้ายประติมากรรมสำริดขนาดใหญ่ขุดพบจากปราสาทสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับประติมากรรมโกลเด้นบอย จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย มาจัดแสดงร่วมกัน ณ ห้องลพบุรี อาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

แชร์