คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรม นำทัพนักแสดง “พรหมลิขิต” ยอร์จ ฟอลคอน-พ่ออิน-แม่ปราง-เพิ่ม พาชมความงามวัดไชยวัฒนารามยามราตรี ผลักดันคนรุ่นใหม่รักศิลปวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมเบิกฟ้าอโยธยา ย้อนเวลาไปกับพรหมลิขิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริม Soft Power เบิกฟ้าอโยธยา ย้อนเวลาไปกับ พรหมลิขิต โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นางอรุโณชา ภาณุพันธุ์ ผู้จัดละคร นายเขมทัตต์ พลเดช นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ดารานักแสดงจากละครพรหมลิขิต ประกอบด้วย พีพี-ปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อม โอม-คณิน สแตนลีย์ ปีเตอร์แพน-ทัศน์พล วิวิธวรรธน์ รอน-ภัทรภณ โตอุ่น เครือข่ายทางวัฒนธรรม แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนที่สนใจ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ ได้เยี่ยมชมบรรยากาศวัดไชยวัฒนารามยามราตรี ชมการบรรเลงและขับร้องดนตรีไทยสากล ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ชมการบรรเลงดนตรีไทยและการแสดงทางวัฒนธรรม และชมการออกร้านสาธิตอาหารไทยโบราณและผ้าลายอย่าง ทั้งนี้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยมีพิธีเปิดในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ นี้ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ วัดไชยวัฒนาราม หนึ่งในโบราณสถานสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ จากองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก เป็นวัดที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่งในกรุงศรีอยุธยา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมในยามค่ำคืน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสวยงามของโบราณสถาน และสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนคนไทยในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนนโยบายซอฟพาวเวอร์ โดยใช้วัฒนธรรมนำเศรษฐกิจ ที่สร้างคุณค่าในเชิงมิติทางสังคม และสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

กรมศิลปากรได้ดำเนินกิจกรรม “ราตรีนี้…ที่วัดไชยวัฒนาราม” ทุกวันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และเทศกาลสำคัญ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมคิดเป็นร้อยละ ๔๐ ซึ่งวัดไชยวัฒนารามถือเป็นเป็นจุดหมายที่สำคัญให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเยี่ยมชมความสวยงาม และช่วงเทศกาลปีใหม่ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้จัดกิจกรรมเปิดแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานยามราตรี เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสวยงามของโบราณสถานในยามค่ำคืนหลายแห่งทั่วประเทศ อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และโบราณสถานเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม เพื่อเป็นของขวัญที่รัฐบาลและกระทรวง วัฒนธรรมมอบให้กับประชาชน

แชร์