คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจครบรอบ ๓๖ ปี

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีกับนายศรัณย์ กิจวศิน บรรณาธิการข่าว กรุงเทพธุรกิจและนายวีรยุทธ แสงกระจ่าง กรรมการผู้จัดการกรุงเทพธุรกิจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจครบรอบ ๓๖ ปี โดยมี นางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม ผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางรักชนก โคจรานนท์ รองอธิบดีกรมศิลปากร นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรมการศาสนา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารเนชั่น ทาวเวอร์ บางนา

แชร์