คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยเพาะช่างและเครือข่ายศิลปิน ในพิธีเปิดนิทรรศการ The Nature Elegance พร้อมทูลเกล้าฯ ภาพวาด “เพ็ชรน้ำหนึ่ง” ถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ The Nature Elegance ธรรมชาติที่สง่างามรอบตัวเรา โดยมีนายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวกนกวรรณ เหลืองทองเลิศ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้แทนกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวอัยมัญช์ ไอยรากุลวัฒน์ นายไพบูลย์ โกสุมขจรเกียรติ์ ผู้อำนวยการจัดงาน พร้อมด้วย ศิลปิน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งมีกิจกรรมการวาดภาพประกอบการบรรเลงแซกโซโฟนโดย อาจารย์เทวัญ ทรัพย์แสนยากร พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงานที่จัดแสดง ระหว่างวันที่ ๗–๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ทั้งนี้นิทรรศการ The Nature Elegance ธรรมชาติที่สง่างามรอบตัวเรา เป็นผลงานภาพวาดระดับครู ร่วมกับกลุ่มศิลปินผู้พิการที่มีชื่อเสียงในประเทศ ทั้งศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินท้องถิ่น รวมกว่า ๑๒๒ ผลงาน จาก ๑๔ ศิลปิน ได้แก่ ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส รศ.นพดล เนตรดี ผศ.ดร.สมพร แต้มประสิทธิ์ มานิตย์ นิเวศน์ศิลป์ นิรันดร์ ไพจิตร ศิลปินอิสระ พรชัย เลิศธรรมศิริ ธนิตย์ ด้วงดำรงค์ อภิชัย การิกาญจน์ วสันต์ นิยมสมาน สาโรจน์ ตั้งตฤษณกุล เอกชัย วรรณแก้ว พชร ฤกษ์วรัญญ โอฬาร เพ็ญสมบูรณ์ และ แคทลียา อัศวานันท์ โดยภายในงานมีการเสวนา เรื่องราวของงานศิลปะหลากหลายแง่มุมของจากศิลปินทั้ง ๑๔ ท่าน รวมทั้งกิจกรรม Workshop งานศิลปะ ให้ผู้สนใจเข้าชมและร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ข้อมูลเพิ่มเติม facebook : The Painter Thailand https://www.facebook.com/profile.php?id=61555131427607

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ