การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการOCAC Art Model 2019

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ร่วมชมการอบรมเชิงปฏิบัติการของนางแบบที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการOCAC Art Model 2019 จำนวน 37 คน
โดยในวันนี้เป็นการอบรมเรื่องมารยาท การไหว้ การนั่ง การโพส และการเดินแบบซึ่งได้รับเกียรติจากคุณลูกหมี รัศมี ทองศิริไพรศรี นักแสดง นางแบบชื่อดัง และสถาบันสอนบุคลิกภาพ We Are Model เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้อง ออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ทั้งนี้นางแบบทั้ง 37 คน จะร่วมเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยร่วมสมัย ในงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4 (the 4th Bangkok Art Festival ) ณ บริเวณ สยามสแควร์ เพื่อคัดเลือก เป็น 10 OCAC ART MODEL 2019 ในวันที่ 6 เมษายน 2562 ร่วมชมและเป็นกำลังใจ ให้แก่ผู้เข้าประกวด

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ