คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย (OCAC : Young Art Model 2020)

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย (OCAC : Young Art Model 2020) ของน้องๆเยาวชน ได้รับเกียรติจากคุณรัศมี ทองสิริไพรศรี(ลูกหมี) ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงแบบแฟชั่น และทีมนางแบบรุ่นใหม่จาก OCAC : Young Art Model 2019 ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านแฟชั่นและการออกแบบผ้าไทยร่วมสมัย เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพให้เยาวชนรุ่นใหม่ ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถด้านแฟชั่น ปลูกฝังค่านิยมและความรักในผ้าไทย และการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ