คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย)

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ ศิลปินและองค์กรภาคีเครือข่าย ในจังหวัดเชียงราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย) โดย ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวให้การต้อนรับ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงาน Wall Art เชียงรายเมืองศิลปะ ซึ่งจะกลายเป็น Landmark ด้านศิลปะที่สำคัญแห่งใหม่ และยังเป็นการขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงรายก้าวไปสู่การเป็นเมืองศิลปะ Chiang Rai the City of Art และเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network) ด้านการออกแบบ (Design) ตลอดจน เป็นการใข้งานศิลปะเพื่อสร้างบริบทของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายต่อไป ทั้งนี้ การสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2564 ณ พื้นที่กำแพงอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ บริเวณเชิงสะพานขัวพญามังราย จังหวัดเชียงราย

แชร์