การตัดสินผลงานการออกแบบ ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5 )

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 09.00 น. -16.00 น. นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) เป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานการออกแบบ ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5 )และมีผู้นำชุมชน 5 ชุมชน ร่วมการตัดสินผลงานครั้งที่ 1 พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันนำไปพัฒนา แก้ไข และเตรียมความพร้อมสำหรับการลงพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 2 เพื่อการฝึกปฏิบัติให้แก่ชุมชน และตัดสินหาทีมผู้ชนะต่อไป ทั้งนี้หลังการนำเสนอผลงานเสร็จสิ้น นักออกแบบทั้ง 5 ทีมได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประสบการณ์การออกแบบให้กับชุมชน โดย ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายการชนช้างกราฟิก ได้ทางช่องอัมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-13.30 น.ออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ