คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ต้อนรับนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะทำงาน ซึ่งได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้การต้อนรับนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะทำงาน ซึ่งได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องปฏิบัติราชการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์