คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การถ่ายทอดสดการอบรมความรู้ศิลปะร่วมสมัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รายการเพลินศิลป์ร่วมสมัยตอน ILLUSTRATION FOR DESIGN (การวาดภาพประกอบ)

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเยี่ยมชมการถ่ายทอดสดการอบรมความรู้ศิลปะร่วมสมัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รายการเพลินศิลป์ร่วมสมัยตอน ILLUSTRATION FOR DESIGN (การวาดภาพประกอบ) โดยอาจารย์ปิยะวัฒน์ พัฒนภักดี ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ทั้งนี้สมาชิกในเพจสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้เข้ามาเรียนด้วยตนเองจำนวน 4ท่าน

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ