Facebook Logo

การถ่ายทอดสด(ไลฟ์สตรีม) การสอนออนไลน์สร้างสรรค์ฟอนต์เบื้องต้นตอน EP2 ในรายการ plearn-ศิลป์-ร่วมสมัย

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมชมการถ่ายทอดสด (ไลฟ์สตรีม) การสอนออนไลน์สร้างสรรค์ฟอนต์เบื้องต้นตอน EP2 ในรายการ plearn-ศิลป์-ร่วมสมัย ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์