คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การนำเสนอผลงานของนักออกแบบรุ่นใหม่ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5)

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562
ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติเยี่ยมชมการนำเสนอผลงานของนักออกแบบรุ่นใหม่ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5) พร้อมด้วยนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) เข้าร่วมงาน ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ในปีนี้มีนิสิต นักศึกษา จากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมโครงการกว่า 68 ทีม ซึ่งหลังจากการนำเสนอผลงานเสร็จสิ้นคณะกรรมการประกอบด้วยศิลปินศิลปาธร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาชุมชนได้คัดเลือกทีมเข้ารอบเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันในรายการชนช้างกราฟิก ปี 5 จำนวน 5 ทีม ได้แก่ ทีมกุหลาบไฟ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมหว้างอีติด มหาวิทยาลัยสงขลา วิทยาเขตปัตตานี ทีมมะงุมมะงาหรา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทีมKhit chen rai วิทยาลัยเพาะช่าง
ทีมวะวาบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้งนี้ สามารถติดตามรายการชนช้างกราฟิก ได้ทางช่องอัมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-13.30 น.ออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

แชร์